Τα πιο δημοφιλή στυλ των πλυντηρίων είναι τιτανίου επίπεδη ροδέλες και τις ροδέλες άνοιξη lock τιτανίου. Τιτανίου ροδέλες μπορεί να βρεθεί σε τυποποιημένα μεγέθη, καθώς και πολλά μεγέθη προσαρμοσμένο για να χωρέσει όλες τις εφαρμογές.