Τα πιο δημοφιλή στυλ των βιδών είναι κουμπί βίδες τιτανίου, τιτανίου pan επικεφαλής κοχλίες, τιτανίου επίπεδες επικεφαλής βίδες, βίδες βαθούλωμα τιτανίου, τιτανίου (κωνικά) ΚΓΠ κοχλίες και σετ βίδες τιτανίου. Βίδες τιτανίου μπορούν να βρεθούν σε τυποποιημένα μεγέθη, καθώς και πολλά μεγέθη προσαρμοσμένο για να χωρέσει όλες τις εφαρμογές.