Τα πιο δημοφιλή στυλ των ακίδων είναι pin διχάλα τιτανίου και καρφίτσες γόμφων τιτανίου. Τιτανίου καρφίτσες μπορούν να βρεθούν σε τυποποιημένα μεγέθη, καθώς και πολλά μεγέθη προσαρμοσμένο για να χωρέσει όλες τις εφαρμογές.