Τα πιο δημοφιλή στυλ των ξηρών καρπών είναι καρύδια εξάγωνο τιτανίου, τιτανίου φλάντζα καρύδια, παξιμάδια τιτανίου και τιτανίου βελανίδι καρύδια. Παξιμάδια τιτανίου μπορούν να βρεθούν σε τυποποιημένα μεγέθη, καθώς και πολλά μεγέθη προσαρμοσμένο για να χωρέσει όλες τις εφαρμογές.