Προσφέρουμε υπηρεσίες για την κατασκευή τιτανίου επεξεργασμένα στη μηχανή μέρη σύμφωνα με τις προδιαγραφές ή τα σχέδια του πελάτη και επίσης μπορεί να κάνει ειδική σχεδίαση για τους πελάτες, εάν απαιτείται.