Τα πιο δημοφιλή στυλ των μπουλονιών είναι επικεφαλής βίδες τιτανίου, τιτανίου εξάγωνο φλάντζα Μπουλόνια, τιτανίου τετράγωνο κεφάλι βίδες και βίδες τιτανίου stud. Βίδες τιτανίου μπορούν να βρεθούν σε τυποποιημένα μεγέθη, καθώς και πολλά μεγέθη προσαρμοσμένο για να χωρέσει όλες τις εφαρμογές.