Προδιαγραφές βαθμού 2 τιτανίου

Κοινό όνομα: CP βαθμού 2

Τιτάνιο Βαθμού 2


Αριθμός UNS: R50400


Γενικές πληροφορίες: Ο βαθμός 2 του τιτανίου είναι τιτάνιο "μη κεκραμένου" και προσφέρει εξαιρετική ισορροπία

της αντοχής και της ολκιμότητας. Το υλικό έχει καλή σκληρότητα και είναι εύκολα

δυνάμενος να συγκολληθεί. Αυτό το υλικό είναι πολύ ανθεκτικό στη διάβρωση σε πολύ οξείδωση και

μειώνοντας ήπια περιβάλλοντα. Το υλικό μπορεί να χυθεί και χρησιμοποιείται συχνά

σε βαλβίδες και εξαρτήματα. Σε πλάκα, ο CP βαθμός 2 χρησιμοποιείται επίσης εκρηκτικά

χωρίς κόκαλα για να φτιάξετε επιχρισμένη πλάκα. Ο CP βαθμός 2 είναι διαθέσιμος ως χυτά, σύρμα, συγκολλημένα

σωλήνα, σωλήνα, πλάκα, φύλλο, λωρίδα, σφυρήλατα, ράβδος και μπουλόνια.


Κοινές προδιαγραφές: Προδιαγραφές: Μορφή προϊόντος:

                                      AMS 4902 Λωρίδα τιτανίου, φύλλο και πλάκα

                                      AMS 4941 Σωλήνας συγκόλλησης τιτανίου

AMS 4942 χωρίς ραφή τιτανίου

AMS 4951 σύρμα συγκόλλησης τιτανίου

ASME SB265 φύλλο τιτανίου, ταινία τιτανίου και πλάκα τιτανίου

ASME SB348 Titanium Bar και τιτανίου Billet

ASME SB367 Χύτευση τιτανίου

ASME SB381 Σφυρήλατα τιτανίου

ASTM B265 (Βαθμός 2) Λωρίδα τιτανίου, φύλλο τιτανίου και πλάκα τιτανίου

ASTM B338 χωρίς ραφή τιτανίου, σωλήνας συγκόλλησης τιτανίου

ASTM B348 (Βαθμός 2) Τιτάνιο Bar και τιτανίου Billet

ASTM B363 Εξαρτήματα τιτανίου

ASTM B367 (Βαθμός 2) Χυτά από τιτάνιο

ASTM B381 Σφυρήλατα τιτανίου

ASTM B861 χωρίς ραφή από τιτάνιο

ASTM B862 Σωλήνας συγκόλλησης τιτανίου

ASTM B863 σύρμα τιτανίου

ASTM B831 Σφυρήλατα τιτανίου

ASTM F67 (Βαθμός 2) Μη κεκραμένο τιτάνιο για χειρουργικά εμφυτεύματα

AWS A5.16 ERTi-2 σύρμα συγκόλλησης τιτανίου

ISO 5832-2 (Βαθμός 2) Μη κεκραμένο τιτάνιο για χειρουργικά εμφυτεύματα


Απαιτήσεις χημείας:% Μέγιστο αν δεν δίνεται ως εύρος.

Ν ντο H Fe Ο Υπολείμματα Κάθε Μέγ. Υπολείμματα Μέγ. Σύνολο Ti
0,03 0,08 0,015 0.3 0,25 0.1 0.4 Ισορροπία


Ελάχιστες ιδιότητες εφελκυσμού:

Κατάσταση UTS ksi (Mpa) 0,2% YS ksi (ΜΡΑ) % El. % RA *
Όπως καθορίζεται (σχήμα) 50 (345) 40 (275) 20 30


Τυπικές ιδιότητες εφελκυσμού:

Κατάσταση UTS ksi (Mpa) UTS ksi (Mpa) % El. % RA *
Οπως παρέχεται 70 (483) 51 (352) 28 -