Πίνακας του τιτανίου Specification(ASTM)

Πίνακας του τιτανίου Specification(ASTM)

Προδιαγραφή Αρ.

Περιγραφή

ASTM-F136

Σφυρήλατο Eli τιτανίου-6Aluminum-4Vanadium Alloy(UNSR56401) (επιπλέον χαμηλή διάμεση) για εφαρμογές χειρουργικής εμφυτευμάτων
ASTM-F67Μη κραματοποιημένο τιτάνιο για χειρουργική εμφυτευμάτων εφαρμογές (UNS R50250, UNS R50400, UNS R50550, UNS R50700)
ASTM-F1108Ti6Al4V κραμάτων χύτευσης για χειρουργικά εμφυτεύματα (UNS R56406)
ASTM-F-620Alpha Plus βήτα τιτανίου κράμα σφυρήλατων για χειρουργικά εμφυτεύματα
ASTM-F1472Επεξεργασμένου τιτανίου-6Aluminum-4Alloy για εφαρμογές Χειρουργικά εμφύτευμα (UNS R56400)
ASTM-F1341Μη κραματοποιημένο τιτάνιο σύρμα UNS R50250, UNS R50400, UNS R50550, UNS R50700, για εφαρμογές χειρουργικής εμφυτευμάτων
ASTM-F1295Σφυρήλατο κράμα τιτανίου-6Aluminum-7Niobium για εφαρμογές Χειρουργικά εμφύτευμα (UNS R56700)
ASTM B265Τιτανίου και τιτανίου κράμα λωρίδα, φύλλο και πιάτο
ASTM B299Σπογγώδες τιτάνιο
ASTM B338Κράμα τιτανίου & τιτανίου χωρίς ραφή και συγκολλημένων σωλήνων για συμπυκνωτές & εναλλάκτες θερμότητας
ASTM B348Τιτανίου και μπαρ κράμα τιτανίου και πρισμάτων
ASTM B363Χωρίς ραφή και συγκολλημένων μη κραματοποιημένο τιτάνιο & τιτανίου συγκόλλησης εξαρτήματα
ASTM B367Τιτάνιο και κράμα τιτανίου χύτευσης
ASTM B381Τιτάνιο και κράμα τιτανίου σφυρήλατων
ASTM B600Πρότυπος οδηγός για την αφαλάτωση και Καθαρισμός επιφανειών κράμα τιτανίου & τιτανίου
ASTM B861Τιτανίου και τιτανίου κράμα άνευ ραφής
ASTM B862Τιτανίου και τιτανίου κράμα συγκολλημένων σωλήνων
ASTM B863Τιτάνιο και σύρμα τιτανίου κράμα