Προκειμένου να ανταποκριθεί πελάτες και την αγορά χρειάζεται, XL τιτανίου ερευνά και αναπτύσσει διάφορα είδη των νέων προϊόντων, όπως εργαλεία τιτανίου, τιτανίου fender, κλπ.